Edycja 2020

Partnerami kampanii w 2020 roku byli: